Mediarecht

IEF 16676

EHRM: Blogbeheerder niet verantwoordelijk voor snel verwijderd lasterlijk bericht van een gebruiker

EHRM 9 mrt 2017, IEF 16676; Application no 74742/14http://www.ieforum.nl/artikelen/ehrm-blogbeheerder-niet-verantwoordelijk-voor-snel-verwijderd-lasterlijk-bericht-van-een-gebruiker
hasch pundare

EHRM 9 maart 2017, IEF 16676; IEFbe 2125; IT 2253; Application no 74742/14 (Pihl tegen Zweden) Mediarecht. Over Pihl was een lasterlijk online commentaar anoniem geplaatst op een blog. Er is een civiele claim neergelegd bij de kleine non-profit organisatie die de blog beheerde, ze zou verantwoordelijk zijn voor dit commentaar van een derde. De claim werd afgewezen. Het EHRM zoekt de balans tussen individuele belang voor privéleven en vrijheid van meningsuiting van een individu of groep die een internet portaal beheert. Gezien de omstandigheden hebben de nationale autoriteiten een fair balance gevonden door de organisatie niet verantwoordelijk te houden voor het anonieme commentaar. Ondanks dat het een aanvallend commentaar was ("that guy pihl is also a real hash-junkie according to several people I have spoken to"), was het geen hate speech of een aanzetting tot geweld, het is geplaatst op een kleine blog dat door een non-profit organisatie wordt beheerd en het is was offline gehaald de dag nadat de klacht is gedaan; het heeft slechts negen dagen online gestaan. Pihl is niet ontvankelijk.

IEF 16673

BKR heeft enige vrijheid heeft in het formuleren van uitgangspunt bij RADAR

Rechtbank Den Haag 24 mrt 2017, IEF 16673; ECLI:NL:RBDHA:2017:2825 (Dynamiet tegen BKR), http://www.ieforum.nl/artikelen/bkr-heeft-enige-vrijheid-heeft-in-het-formuleren-van-uitgangspunt-bij-radar

Vzr. Rechtbank Den Haag 24 maart 2017, IEF 16673; ECLI:NL:RBDHA:2017:2825 (Dynamiet tegen BKR) Mediarecht. De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat BKR in de uitzending van RADAR van 16 januari 2017 onrechtmatig (jegens Dynamiet) heeft gehandeld door zich in algemene termen uit te laten over het uitgangspunt dat alle in Nederland verleende krediet moet worden geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). De omstandigheden van het geval (o.a. consumentenprogramma, televisiefragment) maken dat BKR enige vrijheid heeft in het formuleren van dit uitgangspunt. Dat BKR in dat verband heeft gesproken over een wettelijke verplichting tot registratie kan haar daarom niet worden tegengeworpen.

 

IEF 16664

GESTALKT gebruikt de fictieve naam 'Sander', blurred gezicht en vervormd stem

Rechtbank Amsterdam 15 mrt 2017, IEF 16664; ('Sander' tegen SBS en Skyhigh), http://www.ieforum.nl/artikelen/gestalkt-gebruikt-de-fictieve-naam-sander-blurred-gezicht-en-vervormd-stem

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 maart 2017, IEF 16664 ('Sander' tegen SBS en Skyhigh) Mediarecht. Eiser heeft een affectieve relatie gehad, na beëindiging van samenleving, is er - na incidenten - een straat- en contactverbod opgelegd. Het programma 'GESTALKT' besteedt er aandacht aan middels o.a. reconstructie en confrontatie (editie 8 februari). 'Sander' is uitsluitend met geblurred gezicht en vervormde stem in beeld. Op Facebook zijn beelden uit de uitzending geplaatst, enkele malen is de werkelijke voornaam vermeld, wat direct is aangepast. In door derden geplaatste reacties zijn foto's van eiser geplaatst mét zijn volledige naam.  Ook op twitter is soortgelijk gereageerd. De vergissing is onmiddellijk rechtgezet, de door derden geplaatste reacties zijn steeds onmiddellijk verwijderd; twitterberichten kunnen niet worden verwijderd door SBS. Het recht op de vrijheid van meningsuiting van gedaagden weegt in dit geval zwaarder dan recht op eerbiediging van de persoonlijk levenssfeer van eiser. De gevraagde voorzieningen worden geweigerd.

IEF 16658

In het teken zijn de letters O-T-A-Z-U zijn te ontwaren

8 mrt 2017, IEF 16658; ECLI:NL:RBAMS:2017:1259 (Otazu), http://www.ieforum.nl/artikelen/in-het-teken-zijn-de-letters-o-t-a-z-u-zijn-te-ontwaren
otazu

Rechtbank Amsterdam 8 maart 2017, IEF 16658; IEFbe 2117 ECLI:NL:RBAMS:2017:1259 (eiser tegen Otazu) Merkverval. Verbod teken. Mediarecht. Eiser is (indirect) bestuurder van Otazu geweest. Otazu is houder van OTAZU-woordmerken, voor sieraden. Na faillissement heeft de curator merkrechten verkocht. Eiser voert thans een teken op tassen, waarvan de aanvraag na oppositie is geweigerd vanwege verwarringsgevaar met de Otazu-merken. Het Benelux-woordmerk OTAZU is meer dan vijf jaar niet normaal gebruikt en is vervalrijp voor bepaalde onderdelen (horloges, schoenen, optische instrumenten, bril(accessoires) en beveelt de doorhaling. In reconventie wordt eiser verboden het teken te gebruiken, omdat daarin de letters O-T-A-Z-U zijn te ontwaren. Eiser dient zicht te onthouden van uitingen die de suggestie wekken dat gedaagden bij de maffia betrokken zijn of voortvluchtig of namaakproducten verkopen.

IEF 16629

Geen rectificatie van Q-koortsuitlatingen in incident

Rechtbank Limburg 1 mrt 2017, IEF 16629; ECLI:NL:RBLIM:2017:1966 (Q-koorts), http://www.ieforum.nl/artikelen/geen-rectificatie-van-q-koortsuitlatingen-in-incident

Vzr. Rechtbank Limburg 1 maart 2017, IEF 16629; ECLI:NL:RBLIM:2017:1966 (Q-koorts) Incident. Afgewezen. Eisers in het incident vorderen bij wege van voorlopige voorziening rectificatie van door gedaagde in het incident in nieuwsuitzendingen in Zembla en andere nieuwsuitzendingen gedane uitlatingen dat eisers in dit incident al vanaf 4 maart 2009 wisten dat er sprake was van Q-koortsbesmetting op haar geitenboerderij. Pas op 18 maart 2009 is een dierenarts ingeschakeld en op 24 maart was het - na laboratoriumonderzoek - bekend dat er Q-koorts heerste. In het incident kan de juistheid van het standpunt van eisers in het incident niet worden vastgesteld. Het is onduidelijk of de rechter in de hoofdzaak de vordering met grote mate van waarschijnlijkheid zal toewijzen.

IEF 16620

NOS hoeft Forum voor Democratie niet toe te laten tot debat

Rechtbank Amsterdam 28 feb 2017, IEF 16620; ECLI:NL:RBAMS:2017:1151 (Forum voor Democratie tegen NOS), http://www.ieforum.nl/artikelen/nos-hoeft-forum-voor-democratie-niet-toe-te-laten-tot-debat

Vzr. Rechtbank Amsterdam 28 februari 2017, IEF 16620; ECLI:NL:RBAMS:2017:1151 (Forum voor Democratie tegen NOS) Mediarecht. De NOS hoeft Forum voor Democratie niet uit te nodigen voor het tv-debat dat de NOS aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 uitzendt. Persbericht: Aan het NOS-debat op 14 maart a.s. doen de veertien grootste politieke partijen mee. Om tot die selectie te komen, heeft de NOS gekeken naar het aantal zetels dat de partijen op de peildatum van 1 februari 2017 hadden in de Peilingwijzer (een gewogen gemiddelde van zes politieke peilingen) en naar het zetelaantal in de huidige Tweede Kamer. Op basis van die criteria werd FvD niet uitgenodigd.

IEF 16614

Naam Gilles de la Tourette taxichauffeur al gewijzigd in e-book en voor nieuwe druk

Rechtbank Amsterdam 21 feb 2017, IEF 16614; ECLI:NL:RBAMS:2017:992 (X tegen De Bezige Bij/BNN-Vara), http://www.ieforum.nl/artikelen/naam-gilles-de-la-tourette-taxichauffeur-al-gewijzigd-in-e-book-en-voor-nieuwe-druk
Wonder dat niet omvalt

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 februari 2017, IEF 16614; ECLI:NL:RBAMS:2017:992 (X tegen De Bezige Bij/BNN-Vara) Mediarecht. X is taxichauffeur en heeft de aandoening Gilles de la Tourette. Hij heeft in 2011 meegewerkt aan een Talkshow en nu verschijnt er - zonder zijn toestemming - in het boek 'Het wonder dat niet omvalt' een hoofdstuk "Taxi" met zijn voor- en achternaam met een volledige beschrijving. Het boek is in beperkte oplage verschenen en er is toegezegd dat in de volgende drukken zijn naam wordt gewijzigd in 'de taxichauffeur', in het e-book is dat inmiddels gebeurd. In De Wereld Draait Door wordt aandacht aan het boek besteed. In die uitzending is zowel het boek als hijzelf op positieve wijze besproken. Dat geldt ook voor zijn portret dat daar is getoond., het gaat om een 'normale' foto en niet valt in te zien welk redelijk belang X heeft om zich tegen publicatie te verzetten.

IEF 16598

Bewijsbeslag in zaak over gebruik vals Facebookprofiel voor verkrijgen intieme foto's

Rechtbank Limburg , IEF 16598; ECLI:NL:RBLIM:2017:1280 (Facebookgroep Lesbische vrouwen 25+), http://www.ieforum.nl/artikelen/bewijsbeslag-in-zaak-over-gebruik-vals-facebookprofiel-voor-verkrijgen-intieme-foto-s

Rechtbank Limburg 13 februari 2017, IT ; ECLI:NL:RBLIM:2017:1280 (Facebookgroep Lesbische vrouwen 25+) Mediarecht. Rechtspraak.nl: Kort geding. Gebruik vals Facebookprofiel voor verkrijgen intieme foto’s. Bewijsbeslag digitale gegevens. Verlof tot leggen beslag kan niet alsnog worden geweigerd, ingetrokken of herroepen. Late betekening beslag en nauwkeurige beschrijving van de in beslag genomen zaken, leiden niet tot nietigheid. Beslag is niet disproportioneel. De gegevens moeten worden onderscheiden van de gegevensdragers die voor onderzoek zijn meegenomen. Vooraf was niet bekend op welke gegevensdragers de desbetreffende gegevens zich bevonden. De omstandigheid dat al de gegevensdragers voor onderzoek zijn meegenomen waarop de gegevens zich konden bevinden, maakt het beslag niet disproportioneel. Geen fishing expedition.