Auteursrecht

IEF 16612

Zestal foto's ter promotie van feest

Kantonrechter 25 jan 2017, IEF 16612; ECLI:NL:RBMNE:2017:284 (Foto's voor promotie feest), http://www.ieforum.nl/artikelen/zestal-foto-s-ter-promotie-van-feest

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 25 januari 2017, IEF 16612 ; ECLI:NL:RBMNE:2017:284 (Foto's ter promotie van feest) Auteursrecht. Vast staat dat de auteursrechtelijk beschermde foto’s zonder toestemming van eiser-fotograaf zijn bewerkt en vervolgens in een online geplaatste advertentie en flyer en in een gedrukte flyer openbaar zijn gemaakt ter promotie van het feest ’X, editie X, zonder vermelding van de maker. Alleen gedaagde sub 2 wordt veroordeeld tot betaling van €3.000,00, ook moet ze de bron van de foto's bekendmaken en de omvang en verspreiding van de gedrukte flyers bekendmaken. De vordering in de vrijwaringszaak wordt afgewezen, omdat die vrijwaring tussen gedaagde sub 1 en gedaagde in de vrijwaringszaak zou zijn. Gedaagde in de vrijwaringszaak zou verantwoordelijk zijn voor de promotie.

IEF 16609

Bewijsaanbod in vrijwaringszaak over afgesneden Euromast-foto

Kantonrechter 25 jan 2017, IEF 16609; ECLI:NL:RBDHA:2017:785 (Euromast), http://www.ieforum.nl/artikelen/bewijsaanbod-in-vrijwaringszaak-over-afgesneden-euromast-foto
F.Eveleens wikimedia CC BY-SA 3.0

Rechtbank Den Haag 25 januari 2017, IEF 16609; ECLI:NL:RBDHA:2017:785 (Euromast) Tussenvonnis. B is beroepsfotograaf. VOF handelt in advertentieruimte en tijd om consumenten kortingen aan te bieden. Met Euromast zou een kortingsactie worden ingepland en daarvoor wordt, zonder naamsvermelding, een uitsnede van een door Euromast aan VOF gestuurde foto op de website geplaatst. Dat is een auteursrechtinbreuk. Dat VOF het gerechtvaardigd vertrouwen had deze foto te mogen gebruiken, is relevant voor de verhouding met Euromast. In de vrijwaringszaak betoogt VOF dat zij het website-concept in de litigieuze layout aan Euromast heeft voorgelegd en per e-mail goedkeuring heeft ontvangen. Er wordt gelegenheid gegeven dat bewijsaanbod te doen. Iedere beslissing wordt aangehouden.

IEF 16608

Geen dwangsom voor meer dan verwaarloosbare schaal plegen van auteursrechtinbreuken door Stadsarchief

Hof Amsterdam 21 feb 2017, IEF 16608; (Gemeente Rotterdam tegen Pictoright), http://www.ieforum.nl/artikelen/geen-dwangsom-voor-meer-dan-verwaarloosbare-schaal-plegen-van-auteursrechtinbreuken-door-stadsarchie

Hof Amsterdam 21 februari 2017, IEF 16608 (Gemeente Rotterdam tegen Pictoright) Auteursrecht. Dwangsom. Proceskosten. Omstreeks maart 2011 heeft Pictoright geconstateerd dat Stadsarchief op haar website beeldmateriaal openbaar maakte van werken van makers die Pictoright vertegenwoordigt. Er wordt door de rechtbank inbreuk vastgesteld, staking bevolen en met een dwangsom versterkt [IEF 15018]. Het Hof vernietigt het vonnis voor zover het de dwangsom bij overtreding van het verbod en de proceskostenveroordeling betreft. Er wordt geen dwangsom aan de overtreding verbonden. Er is geen reële dreiging van het door Stadsarchief op meer dan verwaarloosbare schaal plegen van auteursrechtinbreuken, temeer nu Stadsarchief gemotiveerd aanvoert dat haar werkwijze erop is gericht om geen inbreuk te plegen, ook al valt een enkele, onopzettelijke inbreuk in de toekomst niet uit te sluiten. De overheid wordt geacht een rechterlijke uitspraak na te leven. De beeldbank op zwart zetten, heeft een ongewenst te achten chilling effect. De kosten voor het opmaken van bewijs dat Pictoright over de vereiste volmachten beschikt en dus een complete 'chains of title' dienen voor haar eigen rekening te komen. De proceskostenveroordeling in conventie daalt hierdoor van €58.182,10 naar €43.662,10.

IEF 16599

HvJ EU advies: Verdrag van Marrakesh voor leesgehandicapten valt onder de exclusieve bevoegdheid EU

HvJ EU 14 feb 2017, IEF 16599; ECLI:EU:C:2017:114 (Verdrag van Marrakesh), http://www.ieforum.nl/artikelen/hvj-eu-advies-verdrag-van-marrakesh-voor-leesgehandicapten-valt-onder-de-exclusieve-bevoegdheid-eu

HvJ EU 14 februari 2017, IEF 16599; IEFbe 2092; Advies 3/15 ; ECLI:EU:C:2017:114 (Marrakesh verdrag) Het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben. Artikel 3 VWEU. Exclusieve externe bevoegdheid van de Europese Unie.

De sluiting van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie.
IEF 16597

Compensatie proceskosten: Wijze waarop Freedisclaimer wordt aangeboden, speelt inbreuk in de hand

Kantonrechter 1 feb 2017, IEF 16597; ECLI:NL:RBZWB:2017:890 (Freedisclaimer), http://www.ieforum.nl/artikelen/compensatie-proceskosten-wijze-waarop-freedisclaimer-wordt-aangeboden-speelt-inbreuk-in-de-hand

Ktr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1 februari 2017, IEF 16597; ECLI:NL:RBZWB:2017:890 (Freedisclaimer) Inbreuk auteursrecht. Compensatie proceskosten. Eiser is de maker van een Disclaimer die hij via freedisclaimer.eu gratis aanbiedt als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. De wijze waarop gedaagde disclaimer gebruikt, levert een inbreuk op van het aan eiser toekomend auteursrecht. Handhavingskosten deels niet toewijsbaar in verband met het onvoldoende onderbouwde stelling dat brieven zijn ontvangen. Proceskosten gecompenseerd wegens het feit dat de wijze, waarop de disclaimer wordt aangeboden, inbreuk op het auteursrecht in de hand speelt.

IEF 16596

Schade auteursrechtinbreuk Bollywood-dvd's geschat met een afzetstaffel

Rechtbank Den Haag 15 feb 2017, IEF 16596; ECLI:NL:RBDHA:2017:1418 (Dasoptical tegen Govinda Tours), http://www.ieforum.nl/artikelen/schade-auteursrechtinbreuk-bollywood-dvd-s-geschat-met-een-afzetstaffel

Rechtbank Den Haag 15 februari 2017, IEF 16596; ECLI:NL:RBDHA:2017:1418 (Dasoptical tegen Govinda Tours) Schadestaat procedure na vaststelling auteursrechtinbreuk door de verkoop van Bollywood DVD's [IEF 12196]. Schade wordt geschat ex artikel 6:97 BW. In een tabel geeft de rechtbank een schatting van de gemiste afzet DVD’s in de jaren 2007, 2008 en 2009 uitgaande van voornoemde afzetstaffel. Uitgangspunt zijn de verkoopcijfers uit het schaderapport en de overgelegde facturen. Voor zover er reële verkoopcijfers van het tweede jaar voorhanden zijn, wordt daarvan uitgegaan als deze hoger liggen dan de 50% staffel, en worden deze aangevuld met een schatting tot 50% van de staffel als deze lager liggen dan die staffel. Veroordeling tot betaling van €2.307,-.

IEF 16592

Niet naleven van beheersovereenkomst gezamenlijke IE-rechten heeft geen derdenwerking

Rechtbank Den Haag 8 feb 2017, IEF 16592; ECLI:NL:RBDHA:2017:1087 (Tower Living tegen De Kleine Winst), http://www.ieforum.nl/artikelen/niet-naleven-van-beheersovereenkomst-gezamenlijke-ie-rechten-heeft-geen-derdenwerking
tower living

Rechtbank Den Haag 8 februari 2017, IEF16592; ECLI:NL:RBDHA:2017:1087 (Tower Living tegen De Kleine Winst) Uitputting. Tower Living is een groothandel in meubel- en interieurproducten. Bestuurder A en Indonesische vennootschap X ontwikkelen de Daan-collectie die op internationale beurs IFEX als Aimann Collection wordt aangeboden. X en A spreken een gezamenlijk auteursrecht af. Ze distribueert via geselecteerd netwerk Jouw Meubel. DKW drijft een (web)winkel in meubels en woondecoraties. Na sommatie aan DKW, volgt een vaststellingsovereenkomst met boeteclausule en een daarna gestelde overtreding daarvan door DWK. Echter X heeft de Kolony-meubels in de EER gebracht en er wordt met succes een beroep gedaan op uitputting. Ex 14 lid 2 GModVo komt het (niet-geregistreerd Gemeenschaps)modelrecht hun ook gezamenlijk toe. Nu sprake is van economische verbondenheid, moet het in de handel brengen van de Kolony-meubels in beginsel worden geacht te zijn geschied met toestemming van A. Het niet naleven van de beheersovereenkomst door X heeft geen auteursrechtelijke of modelrechtelijke derdenwerking. Vorderingen - ook tot nietigverklaring Gemeenschapsmodellen en niet bestaan van auteursrecht - worden afgewezen.

IEF 16591

Tegenbewijs dat het jasje niet als inspiratiebron is gebruikt

Rechtbank Amsterdam 1 feb 2017, IEF 16591; ECLI:NL:RBAMS:2017:611 (Pauw tegen Purdey Mode), http://www.ieforum.nl/artikelen/tegenbewijs-dat-het-jasje-niet-als-inspiratiebron-is-gebruikt
jasje pauw Purdey

Rechtbank Amsterdam 1 februari 2017, IEF16591; ECLI:NL:RBAMS:2017:611 (Pauw tegen Purdey Mode) Tussenvonnis. Geen auteursrechtinbreuk. Slaafse nabootsing. Contractenrecht. Pauw is een Nederlands Modehuis met een collectie vernieuwende ontwerpen met stijlvolle en exclusieve uitstraling uitgevoerd in hoge kwaliteit. Purdey is dat ook, maar heeft een meer toegankelijke prijs. Purdey erkent eerder auteursrechtinbreuk te hebben gemaakt op de Pauw-ontwerpen. Dit jasje is een eigen, onafhankelijke schepping en zij wijst op haar eerdere jasjes waarop dit jasje is gebaseerd. Dit overtuigt niet, omdat deze jasjes uit 2010-2015 zijn en dus na het ontwerp van Pauw openbaar is geworden. Purdey wordt toegestaan tegenbewijs te leveren tegen het voorshandse oordeel dat zij in strijd met de vaststellingsovereenkomst Pauw ontwerpen als inspiratiebron te gebruiken. Geen auteursrechtinbreuk.